E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

 

1-   TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ

2-   AŞÇILIK

 

 

1-TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

İletişim ve ulaşım alanındaki gelişmeler, pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründeki gelişimi ve buna bağlı olarak kitle turizmindeki ivmeyi artırmıştır. Türkiye gerek jeopolitik konumu, gerekse doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile turizmden önemli ölçüde pay alan ülkelerden birisidir. Turizmdeki gelişmelere bağlı olarak ve sektörün kendisine özgü emek yoğun yapısından dolayı, nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Turizm sektörü, konaklama, yeme-içme, rehberlik, animasyon vb. hizmetleri kapsayan birçok sektöre canlılık getiren ve sürekli gelişmekte olan bir hizmet sektörüdür.

 

Vizyonu

Turizm Meslek elemanın gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir program olmak.

Misyonu

Bilimsel ve teknolojik alt yapı ile donatılmış, evrensel düşünebilen, yenilikçi, katılımcı, ufku geniş, mesleki yeterliliğe ve özgüvene sahip kalifiye meslek eleman yetiştirmek.

 

Bölüm Hakkında Genel Bilgi

 

Kuruluşu: ‘Turizm ve Otelcilik programı’  adı ile İktisadi ve İdari Programlar Bölümü içerisinde 1994 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

2001–2002 öğretim yılında Meslek Yüksekokulları Geliştirme Projesi kapsamına alınmış, Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı adını almıştır.

2007 yılında da II. öğretim programı faaliyete geçmiştir.

2009 yılında iktisadi ve idari programlar bölümü dağıtılmış ve Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü adı altında yeni bir bölüm çatısı altına alınmıştır. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı da “Ağırlama Hizmetleri Programı” olarak eğitimine devam etmiştir. Ancak YÖK’ün 2010 yılında aldığı kararla Programın adı tekrar Turizm ve Otel İşletmeciliği şekline dönüştürülmüştür.  

Sosyal açıdan diğer bölümlerle iyi iletişim kurabilme, üniversitenin gelişme ve büyüme imkanına sahip olması, turizmin ilimiz ve bölgemizde her geçen gün gelişmesi ve yeni istihdam alanlarının artması bölümümüzün önündeki önemli fırsatları olarak görülmektedir.

 

Bölümün Güçlü Yanları

1: Dinamik, istekli ve genç bir kadroya sahip olunması

2: Uygun fiziki yapı yeterli teknik donanıma sahip olunması

3: Akademisyen-öğrenci diyalogunun güçlü olması

4: Bölüm ve mezunlar arasındaki güçlü ve etkin iletişimin olması

5:Sektörde kurumsal ve köklü bir geleneğe sahip işletmelerde staj imkanının sağlanması

6: Bölüm ile sektördeki işletmeler arasındaki sürekli ve güçlü işbirliği

7:Mezunların iş bulma problemlerinin olmaması

8:Bölümün şehir merkezine çok yakın ve deniz kenarında olması

9: Uygulama restorandı ile aynı bahçede olması

 

Programın Amacı: Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim sürecinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Öğretim süresi dört yarıyıldır.

 

Eğitim Öğretim: Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu ve genel amaçlı dersler alırlar. Birinci yarıyılda 21‟i teorik, 7‟si uygulama olma üzere toplam 28 saat, ikinci yarıyılda 21‟i teorik, 7‟si uygulamalı toplam 28 saat ders alırlar. Üçüncü yarıyılda 14‟ü teorik, 6‟sı uygulamalı ve 8 saati seçmeli olmak üzere 26 saat ders alırlar. Bu yarıyıldaki seçmeli dersler Önbüro ve Kat Hizmetleri Dalı ile Yiyecek-İçecek ve Mutfak Dalı‟na yönelik derslerdir. Dördüncü yarıyılda ise öğrenciler üçüncü yarıyılda almış oldukları seçmeli dersler dalındaki 10 saati teorik 8 saati uygulamalı olan toplam 18 saatlik zorunlu dersleri alırlar. Bununla 11 birlikte 8 saat seçmeli meslek dersleri alırlar. Tüm derslerin % 67‟si teorik % 33‟ü uygulamalıdır.

 

Staj Uygulaması

Turizm ve Otel işletmeciliği programında okuyan öğrencilerimiz öğrenmiş oldukları mesleki bilgilerin uygulamasını geliştirmek ve sektörde bilgilerini uygulayabilmek için 50 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında staj uygulamasına büyük özen gösterilmekte olup, öğrencilerimizin staja gideceği staj yerleri bölümümüz tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimizin tamamına yakını 5 yıldızlı otellerde stajını tamamlamaktadır. Staj yapan öğrencilerimiz bölümümüz öğretim elemanları tarafından düzenli olarak ziyaret edilip kontrol ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Stajını usulüne göre yapan öğrenciler staj günlüklerini staj bitiminde bölüme teslim etmekte, bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır.

Staja giden öğrencilerimizin sigorta işlemleri yüksekokulumuz tarafından yapılmaktadır.

 

Bölüm Toplam Kredisi                                Bölüm Toplam Ders Sayısı

Teorik : 74                                                                          Zorunlu : 94

Pratik  : 36                                                                           Seçmeli  : 16

Kredi   : 99,                                                                         Toplam  : 110

AKTS   : 99

 

İmkânları: Programda teorik dersler dershanelerde yapılırken uygulamalı mesleki dersler için uygulama restorandı ve genel amaçlı bilgisayar laboratuarları kullanılmaktadır.

Bölüm derslerimiz birebir uygulamalarla sürdürülmektedir. Uygulama için mutfağımız ve Uygulama bahçemizdeki çalışmalarımız devam etmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliğinin Uygulama Restoranı 2010 yılında  faaliyete geçmiştir.

 

Uygulama merkezi

Turizm ve Otel İşletmeciliği Uygulama restoranı

Mutfak, Restoran ve Bar olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

 

Bölüm Toplam Öğrenci Sayısı

1.Öğretim                      :169 (2009-2010)

2.Öğretim                      : 80 (2009-2010)

Toplam                          : 249 (2009-2010)

 

Öğretim elemanı durumu: Program mesleki dersler iki Yardımcı Doçent, 1 öğretim görevlisi tarafından yürütülmektedir. Servis dersleri ise diğer programlardan öğretim elemanları tarafından yürütülmektedir.

 

Mezunların aldığı unvan: Turizm ve Otelcilik İşletmecisi

 

Bölümün Puan Türü:                EA-1

 

Mezunların Uzmanlık Alanları

Turizm Meslek Elemanı

MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ LİSANS PROGRAMLARI

Bu bölümü başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde;

 • İşletme,
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-İktisat,
 • Konaklama İşletmeciliği,
 • Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği,
 • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği,
 • Lojistik yönetimi,
 • Turizm işletmeciliği,
 • Turist Rehberliği,
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği,
 • Turizm ve Rehberlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca programdan mezun olduktan sonra her hangi bir sınava girmeksizin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesine kayıt yaptırarak, 3. Sınıftan itibaren lisans eğitimine başlayabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA İMKANLARI

Turizm Meslek Elemanı" unvanını kazanan öğrencilerimiz başta  konaklama tesisleri olmak üzere sektörün diğer alanlarında faaliyet gösteren tüm işletmelerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip olurlar. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programından mezun olan öğrencilerin başlıca istihdam edilebileceği sektörler şunlardır:

 • Konaklama Tesisleri (Otel, Tatil Köyü),
 • Yiyecek-İçecek İşletmeleri (Restoran, Kafe, Catering),
 • Havayolu İşletmeleri,
 • Çeşitli Ulaştırma Şirketleri,
 • Turizm Rehberliği,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı,
 • Turizm Yazarlığı ve Fotoğrafçılığı,
 • Kongre-Konferans Merkezleri,
 • Hastanelerde yatak ve yiyecek-içecek servis hizmetleri,
 • Turizm Enformasyon Merkezlerinde çalışma olanağı bulabilirler.

Bölümün Hedefleri

1:Atatürkçü ve çağdaş düşünebilen öğrenciler yetiştirmek

2:Öğrencilerimize alanında yeterli teorik bilgi ve pratik beceri kazanmalarını sağlamak

3:Mezunları tercih edilen bir bölüm olmak

4:Turizm alanında iddialı olmak

5:Yeterli ve kariyerli öğretim elemanlarına sahip olmak

6:Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde aktif olarak yer almak

7:Turizm alanında ihtiyaç duyulan eserleri üretmek

8:Yüksekokul misyon ve vizyonuna katkıda bulunmak

9:Eğitimde kaliteyi artıracak çalışmalar yapmak

10: Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak

11:Üniversitenin sektörel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verebilmek

12:Bölüm ile ilişkide olan paydaşların memnuniyet derecelerini yükseltmek

13:Ulusal ve uluslararası alanda kabul edilebilir başarıları standartlarını bölümde uygulamaya koymak

14:Dersleri içerik ve planlarını güncel tutmak

 

Bölüme Özgü Yeterlilikler

Alana Özgü Beceri Ve Yetkinlikler

1:Türkiye'yi ve Türk Kültürünü tanımalı

2:Ülkemizin turistik değerlerini bilmeli

3:Turistlerle sağlıklı iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmalı

4:İnsanlarla iyi ve doğru iletişim kurabilmeli

5:Üretim yöntemlerini bilmeli ve uygulama becerisi kazanmalı

6: Müşteri ilişkilerini yürütebilmeli

7:Ürettiği hizmetleri sunma ve pazarlama bilgisine ve becerisine sahip olmalı

 

Genel Yetkinlikler

1:Genel ve milli kültür bilgisi

2:Genel ve turizm coğrafyası bilgisi

3:Yabancı dil bilgisi

4:İletişim bilgisi

5:Üretim yönetimi bilgisi

6:İletişim ve pazarlama bilgisi

7:Satış ve pazarlama bilgilisi

8:Bilgisayar bilgisi

9:Mutfak hizmetleri bilgisi

10:Yiyicek içecek işletmeciliği

11:Önbüro yönetimi bilgisi

12:Servis ve Bar bilgisi

 

Bölümün Eğitim Amaçları

1: Güçlü bir akademik kadroya sahip olmak

2: Sektörde tercih edilen ve rekabet üstünlüğü olan mezunlar yetiştirmek

3: Turizm alanı ile ilgili yayınlar yapabilmek

4: Daha kaliteli eğitim verebilecek şekilde uygulama alanları oluşturmak ve var olanları geliştirmek.

5: Ulusal ve uluslararası etkinlikler düzenlemek

6: Ulusal ve uluslararası etkinlikleri katılmak

7: Öğrencilere daha iyi staj yerleri sağlamak

8: Bölüm içerisinde kurumsal kültürü geliştirmek

9: Kurumsal ve yerel alanda ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verebilmek.

10: Bilimsel çalışmalar yapmak.

 

Bölümün Öğrenim Çıktıları

1: Genel turizm bilgi ve kültürüne sahip olabilme

2: Turizme yönelik düşünmeyi geliştirme.

3: Turizme yönelik temel hizmet becerilerini kazandırma

4: Turizm kavramlarına yönelik araştırma ve incelemeye yöneltme

5: Bilimsel, sistemli ve mantıklı düşünebilmeyi öğretme

6:Uygulamalı eğitimle ve bilimlerle olan ilişkiyi anlamasını sağlama.

7: Güncel turistik olaylarda sorunlara karşı pratik düşünebilme ve pratik çözüme yönelik doğru karar verme becerisini geliştirebilme.

8: Turistik olayların swot analizini yapabilmesine yönelik olarak örnek olaylar araştırma avantajlar, fırsatlar, dezavantajları bulma ve çözme

9: Çevreye duyarlı, çevreci ve çevreyi koruyucu olmasını sağlama.

10: İstikrarlı, disiplinli ve başarılı davranışları kazandırma.

11:Karışılacağı zorlukları aşmaya yardımcı olabilecek düşünme ve karar verme yeteneği kazandırma.

12: Karışılacağı sorunlarda tümevarım ve tümdengelim düşünme yeteneğiyle yaklaşabilmeyi geliştirme.

 

Bölümün Program Çıktıları

1: Turizm bilgilerini diğer disiplinlere uygulama.

2:Turizm hizmetlerini yerini getirmede bağımsız davranma, inisiyatif kullanabilme ve yaratıcılık becerisi geliştirme.

3:Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri takip ederek kendini geliştirme becerisi.

4:Bireysel çalışabilme yeteneği doğrultusunda kendi fikir ve düşüncelerini sözlü veya yazılı olarak açık ve net bir şekilde ifade edebilme becerisi.

5:Turizm hizmetlerini gerçekleştirebilmede ihtiyaç duyabileceği en önemli konulardan birisi olan insanlarla doğru ve düzgün iletişim kurabilme yeteneği

6:Turizm hizmetlerini gerçekleştirebilmede ihtiyaç duyabileceği en önemli konulardan birisi olan insanlarla doğru ve düzgün iletişim kurabilme yeteneği.

7:Mesleki sorumluluklar ve etik bilincine sahip olabilme becerisi.

8: Turizm hizmetlerini yerine getirebilmede kullanacağı çağdaş teknik araç ve gereçleri kullanabilme becerisi.

9: Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda ortaya çıkabilecek sorunlara karşı pratik düşünme ve doğru karar verme becerisi.

10:Turizm meslek hayatında karşılaşabileceği krizleri doğru yönetebilme becerisi.

11: Mesleki hayatında kendini geliştirebilme ve modernleştirebilme becerisi.

 

Bölümün Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler

 

BİLGİ 

Kuramsal -Uygulamalı

1. Turizm ve Otelcilik alanı ile ilgili bir restoranı yürütebilecek, servis, bar ve mutfak bilgisine sahip olmak

2. Bir otelin ön büro servis ve kat hizmetleri departmanlını yönetebilecek düzeyde teorik ve uygulamalı bilgiye sahip olmak

3. Ülkemizin sosyo-kültürel değerlerini bilmek ve buna ilişkide bulunduğu turistlere aktarabilmek.

4. Mesleğinin icrası için ve ülke tanıtımını yapabilmek yabancı dil yeterliliğine sahip olmak.

 

BECERİLER

Kavamsal/Bilişsel -Uygulamalı

1. Bir mutfak için satın alma sürecini yönetebilmek.

2. Yiyecek içecek işletmelerinde yiyecek ve içeceklerin depolanması, teslim almasını ve üretime verilmesini yürütebilmek

3. Bir yiyecek içecek işletmesinde üretim planlamasını ve üretim faaliyetlerini yapabilmek.

4. Üretilen ürünleri servise hazır hale getirebilmek, menü yapabilmek. Üretim maliyetlemesi ve kontrolünü yapabilmek.

5.  Yiyecek içecek işletmelerinde servis düzenini planlayabilmek. Servis araç ve gereçlerini kullanabilmek.

6.  Bir konaklama işletmesinde önbüro işlemlerini yürütebilmek. Konaklama işletmelerinin mali yapılarını kontrol edebilmek.

7.  Konaklama işletmelerinde kat departmanını idare edebilmek.

 

Bölümün Kazandıracağı Kişisel ve Mesleki Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Servis ve mutfak departmanını bağımsız olarak yönetebilme beceri ve bilgisine sahip olmak, Üretim ve satış tecrübesine sahip olmak.

Önbüro işlemlerini yürütebilmek.

Bar yönetimi yapabilmek

Öğrenme Yetkinliği

Alanı ile öğrenmiş olduğu bilgileri çalışma ortamına aktarabilmeli.

Öğrenmiş olduğu alan bilgilerini diğer çalışanlarla paylaşabilme ve onlara aktarabilme.

Öğrenme ihtiyaçlarını belirleyebilme.

Öğrenmeye ilişkin olumlu tutum belirleyebilme.

İletişim ve sosyal yetkinlik

Müşteri ile etkili iletişim kurabilmeli,

Sosyal olayları analiz edebilmeli. İnsan davranışlarının nedenlerini algılayabilmeli.

Yabancı kültürlere anlayabilme

Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik

Turizm ulusal bir sektör olduğunu kavrama ve bireysel davranışların ülke imajına etkisini bilmeli. Mesleki davranışlarında bir turizm elçisi gibi hareket etmeli.

Çevreye duyarlı olmalı

Hijyen kurallarına uymalı. Yiyecek içecek işletmelerinde hijyenin önemi bilmeli, Hijyen konusunda uluslararası normlara uymalı. Turizm sektöründe ortaya çıkan atıkların depolanması ve tasnifi konusunda bilinçlenmeli. 

 

BÖLÜMÜN AKADEMİK KADROSU

 

BÖLÜM BAŞKANI   YRD.DOÇ.DR. SAFFET SARI

Ünvanı, Adı-Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Saffet Sarı

E-Mail: saffetsari@gmail.com                       

 

BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILARI

ÖĞR. GÖR. Ata Bahri ÇAĞLAYAN

ÖĞR. GÖR. Mehmet KABACIK

 

 

Program Dersleri

 

1. SINIF GÜZ YARIYILI  

             

Ders Kodu

DERS ADI

Te

Uy

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

 
 

TOİ101

TURİZM EKONOMİSİ

2

0

2

2

M

2

 

TOİ103

MENÜ PLANLAMA

2

0

2

2

M

3

 

TOİ105

ÖNBÜRO HİZMETLERİ

2

0

2

2

M

3

 

TOİ107

KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ

2

0

2

2

M

2

 

TOİ109

GENEL TURİZM

2

0

2

2

M

2

 

TOİ111

GENEL MUHASEBE

2

0

2

2

M

2

 
 

ATATÜRK İLK VE İNK. TAR

2

0

2

2

Z

2

 

 

TÜRK DİLİ

2

0

2

2

Z

2

 

 

YABANCI DİL 1

2

0

2

2

Z

2

 

 

TOPLAM

18

0

18

18

 

20

 
 

SEÇMELİ DERLER *

             

SEÇ101

BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

1

1

2

2

S

3

 

SEÇ103

YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

2

 

SEÇ105

İŞLETME YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

2

 

SEÇ107

ÇEVRE KORUMA

2

0

2

2

S

2

 

SEÇ109

MUTFAK PLANLAMA

2

0

2

2

S

3

 

SEÇ111

İLETİŞİM

2

0

2

2

S

2

 
 

* Seçmeli Derlerden 10 AKTS ders seçilecek

 

         
 

 

1. SINIF BAHAR YARIYILI

DÖNEM II

           

 

 

Ders Kodu

DERS ADI

Te

Uy

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

 

 

 

 

TUR102

KONAKLAMA MUHASEBESİ

2

0

2

2

M

2

 

 

TUR104

YİYECEK İÇECEK SER.I

2

1

3

3

M

3

 

 

TUR106

KAT HİZMETLERİNDE TEMİZLİK İŞLEMLRİ

1

1

2

2

M

2

 

 

TUR108

ÖNBÜRODA ODA İŞLEMLERİ

2

1

3

3

M

3

 

 

TUR110

OTEL İŞLETMECİLİĞİ

2

0

2

2

M

2

 

 

 

ATATÜRK İLK VE İNKTAR

2

0

2

2

Z

2

 

 

 

TÜRK DİLİ

2

0

2

2

Z

2

 

 

 

YABANCI DİL 2

2

0

2

2

Z

2

 

 

STJ101

STAJ (30 İŞ GÜNÜ)

 

 

 

 

 

8

 

 

 

TOPLAM

15

3

18

18

 

26

 

 
 

SEÇMELİ DERLER *

           

 

 

SEÇ102

MESLEK ETİĞİ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ104

ANADOLU UYGARLIKLARI

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ106

ZİYAFET SERVİS YÖNETİMİ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ108

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ110

TÜRK MUTFAĞI

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ112

KONUKLA İLETİŞİM

2

0

2

2

S

2

 

 
 

* Seçmeli Derlerden 4 AKTS seçilebilir

           

 

 

2. SINIF GÜZ YARIYILI

 

 
 

DÖNEM III

           

 

 

Ders Kodu

DERS ADI

Te

Uy

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

 

 

 

 

TOİ201

TURİZM PAZARLAMASI

3

0

3

3

M

4

 

 

TOİ203

TURİZM MEVZUATI

2

0

2

2

M

2

 

 

TOİ205

TUR OPER.VE SEY.ACENTECİLİĞİ

2

0

2

2

M

3

 

 

TOİ207

İŞ ORGANİZASYONU

2

0

2

2

M

3

 

 

TOİ209

TURİZM COĞRAFYASI I

2

0

2

2

M

2

 

 

TOİ211

YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ

2

0

2

2

M

3

 

 

TOİ213

MESLEKİ YABANCI DİL I

2

1

3

3

M

3

 

 

 

TOPLAM

15

1

16

16

 

20

 

 
 

SEÇMELİ DERLER *

           

 

 

SEÇ201

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ203

HİJYEN VE SANİTASYON

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ205

DOSYALAMA VE ARŞİVLEME

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ207

2. YABANCI DİL I

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ209

ODA SERVİSİ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ211

ÇAMAŞIHANE KONTROLÜ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ213

KONGRE SEMİNER ORGANİZASY

2

0

2

2

S

2

 

 

 

             

 

 
 

* Seçmeli Derlerden 10 AKTS ders seçilebilir.

           

 

 
 

2. SINIF BAHAR YARIYILI

           

 

 
 

DÖNEM IV.

           

 

 

Ders Kodu

DERS ADI

Te

Uy

Ders Saati

Kredi

Z/M/S

AKTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOİ202

İŞÇİ SAĞ.VE İŞ GÜVENLİĞİ

2

0

2

2

M

2

 

 

TOİ204

YİY.İÇECEK SERVİSİ II

2

1

3

3

M

3

 

 

TOİ206

TURİZM COĞRAFYASI II

2

0

2

2

M

2

 

 

TOİ208

TURİZM SEK. İNSAN KAYNAKLARI YÖN.

2

0

2

2

M

2

 

 

TOİ210

OTEL OTOM.SİSTEMLERİ

2

2

4

3

M

3

 

 

TOİ212

GENEL ALAN ve KAT KONTROLÜ

2

0

2

2

M

2

 

 

TOİ214

MESLEKİ İNGİLİZCE II

2

1

3

3

M

3

 

 

TOİ216

ARAŞ.TEK.VE YÖNT.

2

0

2

2

M

2

 

 

STJ201

STAJ (20 İŞ GÜNÜ)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

TOPLAM

16

4

20

19

 

24

 

 
               

 

 
 

SEÇMELİ DERLER *

           

 

 

SEÇ202

DEKARASYON HİZMETLERİ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ204

DÜNYA MUTFAKLARI

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ206

EĞLENCE VE BOŞ ZAMAN YÖN.

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ208

TUR PROGRAMLARI

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ210

2. YABANCI DİL II

2

0

0

3

S

2

 

 

SEÇ212

REHBERLİK HİZMETLERİ

2

0

2

2

S

2

 

 

SEÇ214

GİRİŞİMCİLİK

2

0

2

2

S

2

 

 
 

* Seçmeli Derlerden 6 AKTS seçilebilir

         

 

 


T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı