Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Mezuniyet İki Ders Sınavı Müracaatları ve Sınav Tarihleri

Ordu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 22. Maddesi gereğince;

-Mezuniyet aşamasına gelmiş, iki ve ikinin altında başarısız dersi olan öğrencilere; sınava girebilme koşulunu yerine getirdikleri bu ders için bir defaya mahsus olmak üzere ve sınav sonuçlarının internetten girilmesi için verilen son günü takip eden dört iş günü içerisinde yazılı başvuruları halinde, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, üç iş günü içerisinde iki ders sınavına alınır. Bu sınavlarda, 100 üzerinden en az 60 not alan öğrenci başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayanlar, 2547 sayılı Kanunda belirtilen süreler içerisinde bu dersleri tekrar eder.

-Öğrenciler stajını yapmamış olsalar dahi mezuniyet iki ders sınavı hakkından yararlanırlar.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Mezuniyet İki Ders Sınavı

Sınav Başvuru tarihi  : 12-16 Temmuz 2021

Sınav Tarihleri            : 26-28 Temmuz 2021

                                   -Başvurular belirtilen tarihlerde şahsen veya fax yoluyla yapılacaktır. 

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fax No:  0 452 225 29 83

Mezuniyet iki ders sınavına başvuru dilekçesi için tıklayınız.


Eklenme Tarihi : 01-02-2019 11:52:22