Hızlı Erişim

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Vizyon & Misyon

MİSYONUMUZ;

     Okulumuz, içinde yaşadığımız Bilgi Çağı'nda evrensel bir bakışla, değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi, insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için bilgiye ulaşmayı, üretmeyi, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.

 VİZYONUMUZ;

       Okulumuzun vizyonu; Gelişim ve değişime açık, dallarında yeterli bilgi donanıma sahip, yaşam boyu öğrenme kültürünü benimsemiş, disiplinlerarası eğitim ve araştırma anlayışıyla donatılmış, nitelikli ve üretken bireylerin yetiştiği ve onların toplum ve iş hayatında yer edinebilmelerini sağlayabilen bir okul olmaktır.

TEMEL DEĞERLER

      Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

  • Atatürk İlkelerine ve Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı,
  • Evrensel akademik ve etik değerlere bağlı,
  • Bilimsel, sosyal ve kültürel anlamda topluma hizmet eden,
  • Yaratıcı ve özgün düşünceyi yücelten,
  • İnsan haklarına bağlı,
  • Sorumlu, şeffaf ve yenilikçi,
  • Kurumsal gurur kültürünün oluşturulduğu,
  • Çeyreye saygılı ve sosyal sorumluluk duyguları gelişmiş bir okuldur.

Ekleme tarihi: 10-12-2018 07:03:12