SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

1-Programın Amacı

 Turizm ve konaklama sektöründe hizmet üretim sürecinde görev alabilecek ve yönetime yardımcı olacak veya kendi adına işyeri açıp çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştirmeyi amaçlar. Öğretim süresi dört yarıyıldır.

2-Programın Hedefi

 Turizm Meslek elemanın gerektirdiği yüksek standartlara sahip, çağdaş, çevreci, yenilikçi, paylaşımcı, iş dünyasının tercih ettiği nitelikli elemanlar yetiştiren ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir program olmak.

3- Öğrenim Türü 

Ordu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans programı, tam zamanlı ve yüz yüze eğitim vermektedir.

4-Verilen Derece

Bu program, Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans programında 120 AKTS’lik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında bu alanda Ön Lisans derecesine sahip olunur.

5- Kabul ve Kayıt Koşulları

 Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenen şartları yerine getirmesi gerekir.

6-Önceki Öğrenmenin Tanınması

Ordu Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin içerikleri Ordu Üniversitesi’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar.

Bu konuda okulumuzda,  “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

7- Yeterlilik Koşulları ve Yönetmelikler

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için,

 • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarılması,
 • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olunması,
 • 30 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.

Detaylı bilgi için "Ordu Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"

8- Program Profili

Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılda zorunlu ve genel amaçlı dersler alırlar. Birinci yarıyılda 21‟i teorik, 7‟si uygulama olma üzere toplam 28 saat, ikinci yarıyılda 21‟i teorik, 7‟si uygulamalı toplam 28 saat ders alırlar. Üçüncü yarıyılda 14‟ü teorik, 6‟sı uygulamalı ve 8 saati seçmeli olmak üzere 26 saat ders alırlar. Bu yarıyıldaki seçmeli dersler Önbüro ve Kat Hizmetleri Dalı ile Yiyecek-İçecek ve Mutfak Dalı‟na yönelik derslerdir. Dördüncü yarıyılda ise öğrenciler üçüncü yarıyılda almış oldukları seçmeli dersler dalındaki 10 saati teorik 8 saati uygulamalı olan toplam 18 saatlik zorunlu dersleri alırlar. Bununla 11 birlikte 8 saat seçmeli meslek dersleri alırlar. Tüm derslerin % 67‟si teorik % 33‟ü uygulamalıdır.

9- Program Yeterlilikleri

 1:Türkiye'yi ve Türk Kültürünü tanımalı

2:Ülkemizin turistik değerlerini bilmeli

3:Turistlerle sağlıklı iletişim kurabilecek yabancı dil bilgisine sahip olmalı

4:İnsanlarla iyi ve doğru iletişim kurabilmeli

5:Üretim yöntemlerini bilmeli ve uygulama becerisi kazanmalı

6: Müşteri ilişkilerini yürütebilmeli

7:Ürettiği hizmetleri sunma ve pazarlama bilgisine ve becerisine sahip olmalı

10-Mezunların aldığı unvan 

Mezun olan öğrenciler Turizm ve Otelcilik İşletmecisi ünvanına sahip olurlar.

11- Üst Derece Programlarına Geçiş

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar sınavsız geçiş hakkı verilen Açık Öğretim Fakültesine veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş sınavından yeterli not almaları koşuluyla ilgili alanlarda lisans programlarına başvurabilirler. Dikey Geçiş Sınavı ile yerleştirildikleri lisans programlarında intibak eğitimi başardıktan sonra 3. sınıftan itibaren lisans eğitimine devam ederler.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı mezunlarının dikey geçiş yapabileceği lisans programları şunlardır:

 • İşletme,
 • İşletme Enformatiği
 • İşletme-İktisat,
 • Konaklama İşletmeciliği,
 • Konaklama İşletmeciliği Öğretmenliği,
 • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği,
 • Lojistik yönetimi,
 • Turizm işletmeciliği,
 • Turist Rehberliği,
 • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği,
 • Turizm ve Rehberlik lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler. Ayrıca programdan mezun olduktan sonra her hangi bir sınava girmeksizin Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim İşletme Fakültesine kayıt yaptırarak, 3. Sınıftan itibaren lisans eğitimine başlayabilirler.

 

12- Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`i, uygulamaların ise en az %80’ine devam etmiş olması gereklidir.

Öğrencilerin, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programı müfredatında yer alan her bir ders ünitesinin öngörülen öğrenme çıktılarını elde etmede ne kadar başarılı oldukları, dönem içi ara sınavı ve her dönem sonunda yapılan final sınavlarıyla ölçülmektedir.

Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ara sınav ve final sınavları üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen tarih, yer ve zamanlarda yapılır. Ders başarı notuna, ara sınav katkısı % 40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır.

Öğrencilerin dönem sonu notları, ara sınav, final sınavı ve varsa diğer değerlendirme sonuçlarına dayanarak öğrencilerin devam şartını sağlamasını da dikkate alınarak öğretim elemanları tarafından verilir.

Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

13- Mezuniyet Koşulları

Programı başarıyla tamamlamak için mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, 40 iş günlük zorunlu stajı başarıyla tamamlamak gerekmektedir.

14- Staj Esasları

 Turizm ve Otel işletmeciliği programında okuyan öğrencilerimiz öğrenmiş oldukları mesleki bilgilerin uygulamasını geliştirmek ve sektörde bilgilerini uygulayabilmek için 40 iş günü staj yapmaları gerekmektedir. Turizm ve Otel İşletmeciliği Programında staj uygulamasına büyük özen gösterilmekte olup, öğrencilerimizin staja gideceği staj yerleri bölümümüz tarafından belirlenmektedir. Öğrencilerimizin tamamına yakını 5 yıldızlı otellerde stajını tamamlamaktadır. Staj yapan öğrencilerimiz bölümümüz öğretim elemanları tarafından düzenli olarak ziyaret edilip kontrol ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Stajını usulüne göre yapan öğrenciler staj günlüklerini staj bitiminde bölüme teslim etmekte, bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilmeye alınmaktadır.

Staja giden öğrencilerimizin sigorta işlemleri yüksekokulumuz tarafından yapılmaktadır.

15. Bölüm/Program Olanakları

Meslek Yüksekokulunda bulunan konferans salonu (1 adet), internet bağlantılı bilgisayar laboratuarları (2 adet 20’şer kişilik) ve teknolojik donanıma sahip (projeksiyon, akıllı tahta, internet bağlantısı) dersliklerde eğitim verilmektedir.Ordu Üniversitesine bağlı olarak işletilen uygulama restoranında mesleki derslerin işlenmesi adına uygulama imkanı da sunmaktadır.  Ayrıca zaman zaman iş dünyasından uzman ve yöneticilerin bilgi ve deneyimlerini aktardığı çeşitli seminerler düzenlenmektedir.

16- Adres ve İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Cemile BAHTİYAR KARADENİZ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel: (0452) 223 14 86 - 4541
E-mail: 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Merve IŞKIN
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel: (0452) 223 14 86 - 4524
E-mail: 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Koray GENÇ
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tel: (0452) 223 14 86 - 4536
E-mail: 


Ekleme tarihi: 10-12-2018 08:52:09 Güncellenme tarihi: 15-04-2022 11:42:36