SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI

Halkla   ilişkiler   ve   Tanıtım Programımızda verilen  iki  yıllık eğitim teori ve pratiği birleştirmekte,sosyal bilimlerin temel derslerini kapsayarak, pratik yaşamın gerektirdiği vizyonu oluşturmaktadır.
Halkla   ilişkiler,  günümüzün global, karmaşık iş ortamlarında giderek    önem    kazanmaktadır. İşletmelerin daha verimli ve etkili şekilde hedeflerine ulaşmalarında bir yönetim  işlevi   görevi   gören halkla ilişkiler,  21.  yüzyılda tüm yöneticiler için kritik başarı faktörü haline gelmiştir. İşletmelerin görünmeyen gücü olan itibarın korunması ve artırılması için de, halkla ilişkiler yönetiminin etkin  şekilde yapılması gerekmektedir.       

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ELEMANLARININ GÖREVLERİ

Tanıtıcı haber bültenleri, broşürler, raporlar hazırlar, Yapılacak etkinlikleri kitle iletişim araçları ile halka duyurur,Basın     toplantıları, konferanslar hazırlar, Konusuyla ilgili yazıları basında izler,  kupürleştirir, cevap hazırlar, Halkla  ilişkiler  konusunda   eğitim  verilmesi için program hazırlar, Yöneticilerin   konuşma metinlerini  ve yazışmalarını hazırlar, Toplantı, tören, kutlama ve kokteyllerin düzenini sağlar, Kurum   adına    sanat    etkinlikleri düzenler, Kamuoyundaki imajın belirlenmesi amacıyla anketler düzenler, Yapılacak    faaliyetler    için   bütçe  hazırlar, malzeme miktarını ve elemanların sayısını ve niteliğini belirler.        

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Halkla ilişkiler ve tanıtım elemanı olmak isteyenlerin;

-Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip, 
-İnsanlarla   iyi ilişkiler kurabilen (dışa dönük), 
-Kendine güvenen ve başkalarını etkileyebilen, 
-Girişken, 
-Araştırıcı, 
-Sabırlı, Ölçülü, 
-Yaratıcı, vb. kimseler olmaları gerekir.      

UST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Bu programı bitiren   mezunlar ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavda başarılı oldukları  taktirde ilgili alanlardaki bir lisans  programa devam edebilir, veya Açık  Öğretim Fakültesinin ilgili bir bölümüne sınavsız girebilirler.       

DGS yapılabilecek Bölümler; 
-Halkla İlişkiler 
-Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
-Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
-İletişim Sanatları 
-İletişim ve Tasarım 
-Reklamcılık 
-Reklamcılık ve Halkla İlişkiler,vb.

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Halkla ilişkiler ve Tanıtım programından mezun öğrenciler,  kamu ve özel sektörde geniş iş  alanlarına sahiptir. Mezunlar,  hakla  İlişkiler, pazarlama ve satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu,reklam ve tanıtım sorumlusu, halkla ilişkiler sorumlusu olarak çalışabilirler. Bunun yanında, belediyeler, dernekler, odalar, barolar gibi kurumların halkla ilişkiler bölümlerinde ve gazete,dergi,radyo, TV gibi  yayın  organlarında   genel anlamda medya sektöründe istihdam edilebilirler.

 Öğretim Elemanları

 

Öğr. Gör. Nejat ÜSTÜN
Öğr. Gör. Mehmet YALÇINKAYA
Öğr. Gör. Burçin GÖRGÜLÜ ÇAKIR
Öğr. Gör. Deniz AKIN


Şenol DÜŞÜN
Bölüm Sekreteri


Ekleme tarihi: 10-12-2018 08:56:20 Güncellenme tarihi: 16-08-2022 11:01:57