SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Sosyal Hizmetler Programı

Programın amacı, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler ve çeşitli dezavantajlı gruplar gibi toplum kesimlerinin sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olan, bu sorunların önlenmesi ve çözülmesi için çalışan bireyler yetiştirmektir. Aynı zamanda bu alanda çalışan ancak akademik bir eğitim almamış bireylerin niteliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal hizmetler; birey, grup ve toplumun sosyal çevreyle bağlantılı; sosyal çevre, aile, okul, işyeri, toplum, yasalar, politikalar gibi sorunlarını çözmekte yardımcı olmayı hedefleyen bilimsel ve mesleki bir disiplindir. Sosyal hizmet uygulamalarını daha etkin ve verimli bir şekilde sunabilmek profesyonel bir ekibin çalışmasıyla mümkün olabilmektedir. Türkiye’de elli yıllık sosyal hizmet eğitimi süresince bu ekibin içerisinde sosyal hizmet alanında yetişmiş profesyonel ara eleman unsuru, önemi göz ardı edilerek, ihmal edilen bir alan olmuştur. Sosyal hizmet kurumları sosyal refah hizmetleri çerçevesinde başta dezavantajlı gruplar (engelli, yaşlı vb.) olmak üzere, çocuk refahına, gençlik hizmetlerine, ailenin korunmasına, eğitim ve adalet vb. alanlarda sosyal refah hizmetlerinin sunulmasında bir araçtır. Bu aracın etkili ve etkin bir şekilde kullanılması için bilimsel düzeyde hizmet eğitimi almış meslek personellerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kişisel ve toplumsal sorunlara derin ilgi duyan ve devamlı olarak kendini ve sosyal anlayışını geliştirecek bir meslek arayan kişiler için sosyal hizmet alanı ilginç ve doyurucu olabilir. Sosyal hizmet, anlayışlı, insanların refahına ilgi duyan, liderlik özelliklerine sahip kişiler için çeşitli ve yeni olanaklar sağlayan bir meslektir. Bu kapsamda Ordu Üniversitesi kuruluş misyonu ve vizyonu çerçevesinde, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde Sosyal Hizmet ön lisans programı açarak alanında mesleki bilgilerle iyi derecede donatılmış, sorumluluk sahibi ve insan ilişkilerinde başarılı öğrenciler yetiştirerek, artan bu talebi karşılayabilecek nitelikli teknik eleman yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

İki yıllık önlisans programını tamamlayan öğrenciler çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmektedir. Atamalar KPSS ön lisans grubu içerisinde yapılmaktadır. Mezunlar Devlet Personel Başkanlığı 3384 kodlu Sosyal Hizmetler Önlisans Programından mezun olmak ve 3001 kodu ile (Varsa özel şartlara dikkat ederek) personel alımı yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu olarak çalışabilmektedirler. Bunun yanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetler merkez ve taşra teşkilatlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı rehberlik ve araştırma merkezlerinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumunda, DPT'de, özel rehabilitasyon merkezlerinde, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmet veren sivil toplum kuruluşlarında, (körler ve sağırlar okullarında, çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, kreş ve gündüz bakımevlerinde, huzurevlerinde, ıslahevlerinde), Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevleri ve denetimli serbestlik bürolarında, nüfus planlaması ile ilgili kuruluşlarda, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve sosyal yardım birimlerinde çalışabilirler. Mezunlar ayrıca Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Önlisans Mezunlarının Lisans öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak alanlarında kontenjan açıldığı takdirde dikey geçiş sınavı (DGS) ile lisans programlarına kayıt hakkı kazanabilirler.


Ekleme tarihi: 11-06-2020 12:34:32 Güncellenme tarihi: 11-06-2020 12:35:44