SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Staj İşlemleri ve Formlar
STAJ BAŞVURU EVRAKLARI
Staj Başvuru Evrakları Hazırlanışı Görsel Anlatımı İndir
Staj Talimatı İndir
Staj Başvuru Dilekçesi İndir
İşyeri Uygunluk Belgesi İndir
Zorunlu Staj Formu ( iki nüsha olacak ) İndir
Stajyer Öğrenci Taahhütnamesi İndir
SGK Provizyon Çıktısı ( E-Devlet Üzerinden ) İndir
Staj Tarihlerinde Değişiklik Formu ( Staj tarihlerinde değişiklik yapılacaksa doldurulur ) İndir
STAJ DOSYASI EVRAKLARI (Staj zamanında ve staj bittikten sonra hazırlanması gerekenler )
Staj Dosyası Hazırlanışı Görsel Anlatımı İndir
Staj Dosyası Teslim Dilekçesi (SB10) İndir
Staj Dosyası Kapağı ( D0 ) İndir
Staj Dosyası İç Kapak ( D1 ) İndir
İş Takip Çizelgesi (D2 ) İndir
İş Sayfaları (D3 ) İndir
Yerleştirme Kayıt Formu ( SB4 ) İndir
İşyeri Öğrenci Değerlendirme Formu ( SB5 ) İndir

 NOT:STAJ BAŞVURU FORMLARININ HEPSİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.

 STAJ MUAFİYETİ 

       Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesinin MADDE 11- (1) Göre; Öğrenciler alanı ile ilgili bir işte ve SGK’ya kayıtlı olarak en az bir yıl çalıştığını gösteren hizmet döküm belgesi ile staj muafiyet talebinde bulunabilirler. Bu durumdaki öğrenci, Staj Muafiyet Formu ve SGK hizmet döküm belgesi ile ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’ne başvurabilir. Öğrencilerin durumları Program Staj Kurulu tarafından değerlendirilir ve değerlendirme sonucunda Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararıyla stajdan muaf sayılabilir.” İfadesinde belirtildiği üzere SGK’lı olarak özel veya kamu kurumunda en az 1 yıl çalıştığını belgeleyen, SGK’dan alınmış hizmet döküm belgesi ile Birimimiz Öğrenci İşleri Birimine başvuru yapan öğrencilerimiz staj muafiyet talebinde bulunabilirler.

        Staj muafiyet dilekçesi için tıklayınız.


Ekleme tarihi: 21-02-2019 11:09:32 Güncellenme tarihi: 25-08-2023 15:20:58