SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Yerel Yönetimler Programı

Yerel Yönetimler  Programı Hakkında;

 Dünyada ve Türkiye’de gerek küreselleşme, gerekse Avrupa Birliği süreci paralelinde yerel yönetimler ve Türkiye’nin kamu yönetiminin yerelleşmesi çerçevesinde yerel yönetimlerin diğer adıyla mahalli idarelerin önemi daha da artmıştır. Bu gelişmeler paralelinde kamusal hizmetlerin önemli bir kısmı yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ihtiyacı artmaktadır. Bu gelişmeler çerçevesinde programımızın önemi de giderek artmaktadır. Siyaset, hukuk, kamu yönetimi, kentleşme ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgilere sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman, alt ve orta düzey yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Programı Tercih Eden Öğrenci Adaylarımızın Sahip Olması Gereken Nitelikleri: Bu programa girmek isteyen öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, personel yönetimi konularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu elemanlar kamu yönetimi konusunda bilgili, başka insanlarla işbirliği yapabilecek kadar  uyumlu ve geçimli olmalıdırlar.

 Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler: Bu programdan mezun olanlara "Yerel Yönetim / Mahalli İdare  Meslek Elemanı" unvanı verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında mahalli idarelerin üst yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler. 

Çalışma Alanları: Bu programı bitirenler, genellikle belediyeler, valilikler ve bunlara bağlı kuruluşlarda görev alırlar. Avrupa Birliği sürecinde yerelleşme dolayısıyla ve ülkemizdeki yerel yönetimlerin giderek etkinliğinin artması dolayısıyla bu alanda çalışacak yetişmiş elemana büyük ihtiyaç vardır. 

Yerel yönetimler programında ön lisans diplomasını alan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı ile üniversitelerin Kamu Yönetimi. Siyaset Bilimi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetim Lisans programlarına başvurabilirler.
 

Ekleme tarihi: 10-12-2018 09:02:43 Güncellenme tarihi: 15-08-2022 17:08:57